أین الطالب بدم المقتول بکربلا

روزهای سختی برهمه میگذر! برای هرکس یک روز!

ولی سخت ترین روز دنیا کی بوده؟ سخت تر از عاشورا بود؟ به زینب(س) سخت تر گذشته یا حسین(ع)!!!!!!!! نمیدانم! دردهای این واقعه هنوز برتن زمانه تازه است و با هریادآوری دوباره جان میگیرد و سرباز می کند! چونان سله ای که از روی زخم کنده شود!

نمی دانم! دردددددددددددددددددددددددددددد ، درد جانکاهی است!

أین الطالب بدم المقتول بکربلا

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرهاد بی تیشه

مفسرین و دین پژوهان بزرگ اسلامی می گن ،بدترین تحریف در تاریخ اسلام این جمله ست : کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا این یعنی عاشورا تنها یک روز بوده و قرار نیست چیزیباهاش برابری کنه !