ولنتاین

نقابهای عشق آلود به صورتهای دروغین این مردم چه باشکوه می نماید!

روز عشاق!!!! ولنتاین!!!!!!!!!! عشق را به کدام بازار عرضه می کنند ؟!

عشق را در پستوی  کدام خانه می توان جستجو کرد؟

عشق را کجا بیابم که.................

روز تئاتر عاشقی مبارک!

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
رویا

می گویند لیلی و مجنونی بود و... شیرین و فرهادی من از سرزمین فرهادم و هنوز زخم تیشه فرهاد بر فراز ستیغ کوهستانهای سرزمینم خود نمایی می کند آیا شیرین می دانست که فرهاد چه می کشد؟ نسیم عشق را باور کن و با خود خرامان به دورستها ببر

رویا

راستی هچیگاه شیرین فهمید فرهاد چه ها.....کشیده است؟