اشی مشی!

الان معنای گنجشگک اشی مشی! لب بوم ما نشین! بارون میاد خیس میشی! برف میاد گوله میشی! میفتی تو حوض نقاشی! رو میفهمم
یعنی لب بوم هرکی بشینی یه بلایی سرت میاد! چند رنگ میشی! خیس میشی! تنها اتفاقی که نمیفته اینه که خودت بشی!

/ 0 نظر / 7 بازدید