بپرس

از گریه ی تمام شده بعد ِ چند روز
از بالشم که بوی تو را می دهد هنوز
از آدمی که مثل تو از ماه آمده ست
:از اینهمه بپرس
!!چرا حال من بد است؟

/ 0 نظر / 21 بازدید