قبر....

با خود تصور می کنم گاهی نگاهت را
چشم تو بی اندازه باید مهربان باشد
یک روز می آید که اینها خواب و رؤیا نیست
و خوش به حال هر کسی که آن زمان باشد
این خاک روزی با عبورت سبز خواهد شد...
بالای قبرم آمدی قدری بمان...
باشد؟

حسن بیاتانی

/ 0 نظر / 25 بازدید