چه فایده

تمام احساسهای خوب مال تو! تمام صداقت و پاکیم مال تو! آنچه در وجودم از احساس موج میزنه تقدیم به تو!

با همه وجود دوست دارم این کلمات رو نثار عزیزی کنم که قلبم براش میتپه! اما چه فایده که تو اون طوری دیده میشی که دوست دارن عرضه بشی! اونطوری دوستت دارن که آب و رنگ داشته باشی! این روزا رنگ نداشته باشی و بخوای بی رنگ باشی یا کم کم یک رنگش باشی با همه احساسی که به پای نازنینت میریزی آخرش میگن چه فایده!

هییییییییی واقعا چه فایده!

/ 3 نظر / 11 بازدید
ليلا

من راست گفته ام كه براي تو زنده ام