دوستت دارم............

من؛
پنجره را دوست دارم
که تو را به من نشان داد
باد را
که عطرِ تو را برایِ من آورد...
خواب را دوست دارم که تو را در آن دیدم

من،
نهر را دوست دارم
که دست‌هایِ تو را می‌شست
دریا را
که تنَ‌ت را شنا کرده بود
جاده را دوست دارم که پاه‌هایِ تو بر آن خورده بود

من عشق را دوست دارم
که عاشقِ تو شدم!

افشین صالحی

/ 1 نظر / 24 بازدید
رویا

نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـكنـم می میرم سایـه ات نـیـز بـیـفـتـد به تنـم می میرم بین جـان من و پیراهن من فرقی نیـست هـر یکی را کـه بـرایـت بـکـنـم می میرم بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا می گـیـرد مـن اگـر دسـت بـه زلفـت بزنم می میرم بـازی مـاهی و گـربـه است نظر بـازی مـا مثل یک تنگ شبی می شکنم می میرم روح ِ برخاسته از من ته ِ این كوچه بایست بیش از ایـن دور شوی از بـدنـم می میرم !