بغض

بغض فروخورده ام ،چگونه نگریم؟
غنچه پژمرده ام ،چگونه نگریم؟

رودم و با گریه دور میشوم از خویش
از همه آزرده ام ،چگونه نگریم؟

مرد مگر گریه میکند ؟چه بگویم ؟
طفل زمین خورده ام چگونه نگریم؟

تنگ پر از اشک و چشم های تماشا
ماهی دلمرده ام ،چگونه نگریم!
پرسشم از راز بیوفایی او بود
حال که پی برده ام ،چگونه نگریم ؟

آن ها - طفل زمین خورده - فاضل نظری
/ 3 نظر / 76 بازدید
رویا

صدایم که میکنی با همان سین اولش سکوت تنهایی هایم که هیچ... تمام دنیایم میلرزد و صور میدمی انگار که تن به خواب رفته ی هزارساله ام را... می تکانی! وفراموش میکنم...فراموش میکنم... که تو همانی که انقراض نسلم را در گهواره نبودنت گذاشته ای و... هی تکان میدهی وگیج میخورد کودک کمی مانده به یک قرن خاطره مان... کمی نزدیکتر بیا... نترس من بی تو تمام لحظه هایم آبستن دردند.....

mehdi

کـــاش یکیــــ پیـــدا می شــــد که وقتــــی می دیــــد گلــــوتـــــ ، ابـــــر داره و چشـمـاتـــــ ، بــــارون... جـــای اینکـــه بپــرســـه : چـــته ؟ چـــی شــده ؟ چـــرا ؟ بغــــلتـــــ می کـــــــرد و می گفــــــت : گـریـــه کــــن.....

faeze

تیـــغ روزگـــار.... شاهـرَگ " کلامَــم " راچـُـنان بریــــــده...... کـه سکوتَـــم " بَنــــــد " نـــــــمی آیـد .....!