رو به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست...........

رو به تو سجده می کنم دری به کعبه باز نیست
بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست

به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست
مرا به بند می کشی از این رهاترم کنی

زخم نمی زنی به من که مبتلاترم کنی
از همه توبه می کنم بلکه تو باورم کنی

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد

عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد

عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست

روزبه بمانی

/ 5 نظر / 29 بازدید
behrang

این روزهـا كسـی، به خـودش زحمـت نمیدهـد یك نفـر را كشـف كنـد ، زیبـایی هـایش را بیـرون بكــِشـد ، تلخـی هـایش را صبـر كنـد ... آدمهـای ِ امـروز، دوستـی هـای ِ كنسـروی می خواهنـد ! یك كنسـرو كه درش را بـاز كننـد ؛ بعـد ...یـک نفـر، شیرین و مهـربـان، از تویش بپَـرد بیـرون ! و هی لبخنـد بزنـد و بگویـد :" حـق بـا تـوسـتــــ " ...

مازیار

راویان منحوس پاییز خاطره می‌سازند کالبد زخمیِ فصل وداع را بر تن شاخه‌های عور ... و خاک فهم خاک مورچگان آبستن را حواله‌ی جنازه‌های متورم! ایمان آدمیان بر ستون اوهامشان استوار است.

قانون بی وجدان

خدایا من یه کار کردم تا حالا 100بار نه بلکه هزار بار گفتم غلط کردم خواهش میکنم التماس میکنم از گناهم بگذر آپم ومنتظر حضور پر مهرتون

فرهاد بی تیشه

وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست ... این تمام حرف من است

m

مطالب وبلاگت عالیه[دست][گل]