صبر

این روزها واژه صبر ، کلمه ی به جاییه تو ارتباط با تو!!!!!!!!

اگر نباشه ادامه اش غیر ممکنه، خسته ام کرده این بودن نبودن نامعلوم و یک طرفه!!!!!!

میدونی دلگیر شدم از رفتارت، معناش ناراحت نیست معناش دلشکستگیه! اینه که تحملم رو کم میکنه و میل به رفتنم رو زیاد!

شاید این بار من رفتم! اما خوب میدونی رفتن من و رفتن تو فرق داره! نذار همه چیز خراب بشه!

/ 1 نظر / 11 بازدید
فرهاد بی تیشه

سلام باز هم همون حکایت تنهایی و فراق . هرچند : یک قصه بیش نیست قصه عشق و این عجب ... کز هر زبان که می شنوم نامکرر است [گل] ایشالا که هرچه زودتر این یلدای تنهایی سحر شه