ای کاش!

هرروز که صبح میشه و خورشید حضورشو اعلام میکنه من با اضطراب بیشتری بیدار میشم! ای خدا! ای کاش! یکی بیاد از دور یا نزدیک و بگه: بیا اینم اونی که میخواستی! دلت آروم بگیره! من هرچی نشستم یکی بیاد و از تو یه خبری بیاره و دلمو خوش کنه نشد که نشد! به هزار نفر گفتم بیاید و این وبلاگو ببینید، دریغ و صد افسوس که اونی که این سراچه دل به یاد او باز شده نیم نگاهی هم به این ویرانه نمیندازه! ای کاش بخونی و بفهمی داری چه میکنی با من! ای کاش کم کم عطر حضورت رو اینجا حس کنم! به امید اون روز!!!!!!!!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
57

قشنگ می نویسی! کاش هدفدار می نوشتی.

57

عشق و آزادی این دو را می خواهم جانم را فدا می کنم در راه عشقم و عشقم را در راه آزادی "شاندور پتوفی"