دلم گرفته!

هیچ میدونی چقدر دلم گرفته!

چه اهمیتی داره! مگه نه؟

نه جوابی نه حرفی! دوری دوری!

تنها دلخوشیم اینه که پیامک هام رو میبینی و میخوبی و احتمالا تو دلت میگی اه بازم اینه که!

چی بگم؟ کاش اینقدر محتاط نبودی و میذاشتی کمی بهت نزدیک بشم!!

کاش کاش کاش!

/ 2 نظر / 2 بازدید
فرهاد بی تیشه

دلم از خیلی روزا با کسی نیست ... تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست شدم اون هرزه گیاهی که گلاش ... پرپر دستای خار و خسی نیست دیگه دل با کسی نیست ... دیگه فریاد رسی نیست [گریه]