ما

تقصیر تو نیست مقصر معلم دستور زبان فارسی بود: که به من نگفت .....من با هر تویی ما نمیشود

/ 0 نظر / 7 بازدید