...

آنکه یک عمر به شوق تو درین کوچه نشست

حال وقتی به لب پنجــــــره مـــی آیی نیست ...

فاضل نظری
/ 5 نظر / 23 بازدید
مریمی

توی این روزای آخرسال ٢ تاجمله هست که بایدبگم ١- تشکربرای بودنت درسال گذشته ٢- آرزوبرای داشتنت درسال آینده

sajjad . yz

امروز براتـــون عشــــق آرزو میکنم از اون عشقایــــی کـــه .. هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید و بگیــــد : ” زنـدگــــی یـعـنـی ایــن چقــــــــدر خوشبختـــــــم ..

رویا

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف سخت محتاج به گرمای توام

رویا

به خاطر خاطره هایت خاطرت در خاطرم خاطره انگیز ترین خاطره است

رویا

نسترنی لاله چمنی یا یاس منی ولی بدون هر جا باشی یا نباشی همیشه تو قلب منی