گاهی اوقات لازم است آدم احساسش را عین بقچه جمع کند و آونگونش کند روی یک چوب دستی و بندازد گَل شانه اش و راه بیفتد و برود!

برود که این بقچه هی هوس باز شدن نکند!

برود که که این وامانده ، وا بماند از آنچه می خواهد!

به قول شاعرش:

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود!

 

/ 0 نظر / 23 بازدید