ایمان

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند تنها آنهایی که با خود چتر به همراه می برند به کار خود ایمان دارند

/ 2 نظر / 7 بازدید
فرهاد بی تیشه

در میان تمام کسانی که برای آمدن باران دعا می کنن ,خداوند با دل کودک ژنده پوشی ست که چکمه ای سوراخ دارد !