زبان عشق

کاش عشق را زبان دیگری بود به جز ......

بی شک نه فرهاد در هوس شیرین بود

ونه مجنون در هوس لیلی

چرا که هر دو از غم فراق یار جان سپردند نه از ناکامی.............

کامروایی همه آن است که یارم باشی

نه چنان کام برآری که فغانم باشی

باشد که کامل دل و دیده به عشق برآریم ...

/ 0 نظر / 24 بازدید