لعنت بر دورویی...

اشتباه از من است می دانم!همیشه به همه آدمها به دید مثبت نگاه میکنم!

فکر میکنم وقت آن شده که دیدم را به اطرافیانم تغییر بدهم. این روزهاخوش بینی و محبت بیش از حد دل آدمها را می زند . عین کفش شیک و نوی عید.......... یا یک شیرینی خیلی خوشمزه که بعضی ها ظرفیتش را ندارند و .....

یادم می ماند محبت نکنم!یاد می ماند باورشان نکنم!یادم می ماند به لبخندهای ظاهریشان و عزیزم گفتنهایشان دلخوش نباشم!یادم می ماند که این دل وا مانده را به رحم نیاورم.سخت وصخره وار خواهم بود. این شایسته دو دوزه بازان و دورویانی چون شماست!

گرجه کثیف است دورویی و ریا اما من به گنداب چهره هایتان واقفم.لعنت بر این همه نانجیبی و دوررویی!

/ 3 نظر / 18 بازدید
مازیار

قصه به هر که می برم فایده ای نمی دهد مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی....اوه. چه خبره؟ باز چی شده؟[متفکر]

مازیار

ببین این که توقع داشته باشی همه با تو یکرو باشند چون تو باهمه یکرویی مثل اینه که توقع داشته باشی گرگ تو رو نخوره چون تو اونو نمی خوری ...

رویا

پاکان و یکرویان گوهر های نایابی هساتند که فقط در درون خاطرات باید دنبالشان بود....نمیشه انظار داشت