مفهوم

وقتی تو رو می خواستم اونقدر رفتی سمت باد تا احتیاج من به تو مفهومشو از دست داد

/ 2 نظر / 5 بازدید
فرهاد بی تیشه

انقدر زیباست که نمیشه چیزی گفت .گاه زیبایی انسان رو مجبور به سکوت می کنه ...

فرهاد بی تیشه

من که شما رو add کردم .با همون girlofmoon دیگه .اما شما هنوز جواب ندادین . من با اسم moj_taba82 اومدم تو مسنجر .ما رو دریاب ...