آشتی............

آشتی با خدا کار سختی است!

/ 3 نظر / 30 بازدید
رويا

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم...

m

[لبخند]

m

کاش رویـــا هایـــمان روزی حقیقت می شدند تنگنـــای سینــــــه ها دشت محبت می شدند