گاهی

گاهی گمان نمی کنی اما می شود

 گاهی نمی شود,نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدای گدایی و بخت یار نیست

گاهی تمام شهر گدای تو می شود

/ 0 نظر / 22 بازدید