سنگ رویخ!

حس سنگ رو یخ یا سکه یه پول شدن رو دارم!چون درهر صورت فرق نمیکنه تو بخوای یا اون!

مهم اینه که اون اگه بخواد یا حتی نخواد حق با اونه! ولی اگه تو بخوای که بی ظرفیتی اگرم نخوای که حق نداری نخوای(یعنی میخوام دیگه نمیشه که نخوام معمولا)!

پس حالا که میخوام به قول بچه ها گفتنی چراغ سبز نشون میدم نمیخواد که نمیخواد! اونوقته که میشی سنگ رو یخ یا سکه یه پول!

/ 1 نظر / 8 بازدید
ليلا

اینقدر در لفافه بود که برداشت من قابل نوشتن نیست یعنی نمی تونم که بنویسمش شاید این برداشت هیچ ربطی به نوشته شما نداشته باشه اما ی روز با بچه ها صحبت می کردیم که : اخه این که خواستن ما ی جورایی ضد... ولی خواستن ها اون (اونها) کاملا طبیعیه و اصلا اول باید اون بخواد !!! اگر من بخوام که ....