آدمهای ساده

آدمهای ساده را دوست دارم.

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند. همان ها که برای همه لبخند دارند.

همان ها که همیشه هستند،

برای همه هستند.

آدمهای ساده را 

باید مثل یک تابلوی نقاشی

ساعتها تماشا کرد؛

عمرشان کوتاه است.

بسکه هر کسی از راه می رسد 

یا ازشان سوءاستفاده می کند یا زمینشان میزند 

یا درس ساده نبودن بهشان می دهد.

آدم های ساده را دوست دارم. 

 بوی ناب

“آدم” می دهند !!!!

/ 3 نظر / 11 بازدید
لب خندان

آدم های ساده برای همیشه ساده نمیمانند.