دل

 از تو دل کندم آخر می دانی دِل مـثـل چـسـب مـی‌مـانـد چـنـد بـار کـه بِکَــنی، دیـگر نمـی‌چـسـبد

/ 1 نظر / 6 بازدید