خنده هایم

تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تا تو همان باشی که

صبح یکی از روزهای خدا
...
عطر دستهایت،

دلتنگی ام را به باد می سپارد...

سید علی صالحی
/ 1 نظر / 24 بازدید
رویا

بهانه اگر تو باشی می شود نوشت می شود سرود می شود نگا شت بهانه اگر تو باشی اشک هایم قطره00قطره می چکد روی کاغذ بهانه اگر تو باشی........