تو شاهدی....

توشاهدی که در در همه ی احوالم تورا در خاطر دارم!

توشاهدی که همیشه دلتنگی هایم را با تو گپ زده ام!

توشاهدی که اشکهایم را برای تو خوشه چین کرده ام!

توشاهدی که  مصداق :

من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم/که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را ............

نبوده ام!

یا ایهاالعزیز!!!!

عاشقانه می پرستمت!

میدانی دلم به یاد تو جلا می یابد و دیدگانم به عشق تو می بارند!

 

/ 0 نظر / 26 بازدید