تنهاییم....

من که غصه هایم را سر وقت میخورم ...

پس چرا تنهاییم خوب نمیشود...؟!!!
/ 1 نظر / 23 بازدید
نابیوسیده

سرگشته آن آیه خیرانی خویشم!