کلبه

و تو در‌ آن دوردستها کلبه ی تنهایی ام را به نظاره نشسته ای!

ک

به انتظار نبودی!که انتظار بدانی!تو بی قراری دلهای بی قرار چه دانی.....چونان واژه ای که محصور شده باشد در هلالهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
25 پست
بهمن 92
37 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
17 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
25 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
16 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
16 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
12 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
19 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
11 پست
خرداد 90
18 پست
بهمن 89
3 پست